Miroslav Hejret

Vodní Újezd 62

334 41 Dobřany

mobil - 721 726 216

Email - mhejret@seznam.cz